Wybory na Przewodniczego Samorządu Uczniowskiego 2022/2023

Samorząd Uczniowski to „miejsce i przestrzeń”, w której każdy uczeń ma szansę na realizację swoich pomysłów oraz projektów,  a tym samym ma realny wpływ na dalsze kierunki rozwoju szkoły w obszarze dydaktycznym, organizacyjnym, społecznym czy rozrywkowym. Poczucie rzeczywistego wpływu na swoją szkolną przestrzeń, obserwacja zmian, które następują w wyniku podejmowanych aktywności to dla młodych ludzi zachęta, aby powielić ten schemat w dorosłym życiu, działać , aby ulepszać i nie bać się zmian.

Aktywne uczestnictwo w pracach Samorządu Uczniowskiego uczy: asertywności, podejmowania inicjatywy, wytrwałości w realizacji swoich planów, odpowiedzialności za swoje działania i przewidywania ich konsekwencji.

Rolą Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole jest współzarządzanie szkołą, troska o przestrzeganie praw uczniów i sprawiedliwe rozstrzyganie sporów i konfliktów, możliwość samodzielnego rozwiązywania swoich problemów oraz szeroko podejmowana decyzyjność. Kreowanie otaczającej nas  rzeczywistości, to także branie odpowiedzialności za realizację pomysłów i włączanie w działalność coraz większej grupy. 12 października br. odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego na rok 2022/2023.  W głosowaniu udział wzięło 58,66% uprawnionych do głosowania uczniów.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

Kamil Cudny, 8a

Zastępy  przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Alan Kaleta, 8b

Nikola Kowalczuk, 7a

Laura Bakun, 8a

Pham Duc Anh, 5c

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

wszyscy Uczniowie społeczności szkolnej

Dziękujemy za wzięcie udziału w głosowaniu, a Samorządowi Uczniowskiemu życzymy fantastycznych pomysłów, spokojnej i owocnej działalności w roku szkolnym 2022/2023

This slideshow requires JavaScript.