“Toxic riddle” – toksyczna zagadka

2 listopada klasy ósme wzięły udział w zajęciach “Toxic riddle”, toksyczna zagadka. Zajęcia poprowadził w języku angielskim dr Hans-Juergen Gober, farmaceuta o dużym dorobku naukowym, publikacje w Science 2008, PNAS 2007, Nat Commun 2015. Obecnie zatrudniony w Dept of Pharmacy, Kepler University Hospital w Linzu w Austrii. Językowo uczniów wspierała studentka Szkoły Edukacji, pani Magdalena Massalska.

Uczniowie analizowali autentyczny przypadek chorego niemowlaka i z wykorzystaniem swojej wiedzy biologicznej poszukiwali rozwiązania zagadki dotyczącej choroby dziecka. Zajęcia nawiązywały do wiadomości zdobytych przez uczniów w klasie siódmej, pracy układu nerwowego i immunologicznego, a także źródła toksyn.