Urodziny Kombatanta

W listopadzie, w ramach całorocznej akcji ,,Urodziny Kombatanta”, we współpracy z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego, uczniowie naszej szkoły wysyłali kartki z życzeniami urodzinowymi do p. Heleny Wojtowicz oraz p. Janiny Podlejskiej ze Stowarzyszenia Kobiet Internowanych, Więzionych Represjonowanych w Stanie Wojennym. Celem projektu jest umacnianie więzi międzypokoleniowych, kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży, a przede wszystkim krzewienie pamięci o dokonaniach Bohaterów. Grupie zaangażowanych uczniów i wspierających Ich rodziców-dziękujemy!

This slideshow requires JavaScript.