Warsztatach Zachowań Konstruktywnych

8 listopada klasa 8b wzięła udział w Warsztatach Zachowań Konstruktywnych, które odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury Ochota. Podczas spotkania uczniowie wypracowywali emocje, postawy i zachowania wobec złości, agresji oraz przemocy. Praca w grupach, tworzenie map myśli, podejmowanie współpracy podczas pracy nad zadanym tematem, zabawy ruchowe – tak minęły trzy przedpołudniowe godziny. Towarzyszyły im także śmiech, szczere wypowiedzi, uwolnione emocje oraz rozważania na tematy trudne, coraz częściej spotykane w codziennym życiu. Był to również czas na wymianę doświadczeń, rozmowę i refleksje. Jak powiedział bowiem Mahatma Ghandi: „Nie jest najważniejsze, abyś był lepszy od innych. Ważne jest, abyś był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego.” 

This slideshow requires JavaScript.