Spotkanie z Wolontariuszką

10 stycznia w szkole gościła p. Anna Witkowska-wolontariuszka w Muzeum Powstania Warszawskiego, członek nadzwyczajny ŚZŻAK i aktywna działaczka IV Obwodu AK Ochota. Pani Anna Witkowska podczas spotkania z młodzieżą przedstawiła najważniejsze fakty z okresu II wojny światowej. Szczególne miejsce w jej prezentacji zajęła historia Kedywu-elitarnych oddziałów Armii Krajowej, z uwzględnieniem tradycji Oddziału Dyspozycyjnego ,,B”. Wolontariuszka mówiła o współczesnym patriotyzmie, o bohaterstwie czasów wojny i pokoju, jak być dzisiaj patriotą. Podkreśliła wagę ponadczasowych słów Marszałka Józefa Piłsudskiego: ,,Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze”, które dzisiaj są niezwykle aktualne i o których zawsze powinniśmy pamiętać. Była to dla nas ważna lekcja historii. Pani Annie-serdecznie dziękujemy!