Piątkowe spotkania z historią

12 maja podczas popołudniowych zajęć wolontariatu historycznego, w szkole gościli członkowie Tradycyjnego Oddziału C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi-Twierdza Kraków-p. Magdalena Jaskółowska, p. Przemysław Jaskółowski. Członkowie Regimentu przedstawili uczniom temat: ,,Powstanie Warszawskie”. Niezwykle ciekawej prelekcji towarzyszyły pokazy uzbrojenia, orderów i odznaczeń oraz strojów charakterystycznych dla tego okresu. Uczniowie mogli ,,dotknąć historii”. Spotkanie 12 maja to kolejne z cyklu ,,Piątkowych spotkań z historią”, które odbywają się cyklicznie-raz w miesiącu i podejmują ważne zagadnienia z historii Polski. Prowadzącym zajęcia p. Magdalenie Jaskółowskiej, p. Przemysławowi Jaskółowskiemu serdecznie dziękujemy!