Oszczędzając energię w szkole, dbasz o środowisko- warsztaty dla uczniów

6 lutego br. klasy 7 a,b,c  oraz 8a wzięły udział w warsztatach edukacyjnych, których celem jest kształtowanie postaw proekologicznych. W ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej zorganizowane zostały warsztaty nt. efektywności energetycznej, w tym podnoszenie świadomości społecznej oraz kształtowanie pozytywnych wzorców postępowania i zachowania na rzecz energooszczędności, działań proekologicznych. Jednym z elementów projektu związanego z termomodernizacją budynku, jest  kampania  informacyjno – edukacyjna. Szkoły to często „serce” lokalnej społeczności, które służą jako centra edukacji i interakcji społecznych. Wdrażając działania termomodernizacyjne, instytucje te mogą znacząco zmniejszyć swój ślad węglowy i być wzorem dla innych instytucji publicznych, ale też po prostu dla mieszkańców. Zastosowanie materiałów izolacyjnych, wymiana zwykłych okien na energooszczędne i wdrażanie inteligentnych systemów ogrzewania przyczyniają się do bardziej zrównoważonej gospodarki energią

 

https://um.warszawa.pl/waw/europa/-/artykul-85

Scenariusz lekcji_prezentacja