Urodziny Kombatanta

7 lutego, w ramach całorocznej akcji ,,Urodziny Kombatanta”, we współpracy z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego, delegacja uczniów naszej szkoły gościła u pani Aliny Cybula-Borowińskiej ze Stowarzyszenia Kobiet Internowanych, Więzionych Represjonowanych w Stanie Wojennym. Uczniowie złożyli Szanownej Jubilatce życzenia urodzinowe, dziękując za niezłomną postawę, bohaterstwo i poświęcenie w walce o wolną Ojczyznę. Celem projektu jest umacnianie więzi międzypokoleniowych, kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży, a przede wszystkim krzewienie pamięci o dokonaniach Bohaterów. Grupie zaangażowanych uczniów i wspierających Ich rodziców-dziękujemy!