Przedwojenna Warszawa. Mozaika kultur i tradycji -zajęcia z Narodowym Archiwum Cyfrowym

25 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach pt. „Przedwojenna Warszawa. Mozaika kultur i tradycji” prowadzonych przez p. Dorotę Bieńkowską-specjalistę ds. projektów edukacyjnych Narodowego Archiwum Cyfrowego . Podczas tych niezwykłych lekcji varsawianistycznych młodzież mogła zobaczyć, jak różne kultury i ich tradycje przenikały się w naszym mieście i jak kształtowało to obraz stolicy. Były to również lekcje akceptacji odmienności i tolerancji dla różnorodności-przy jednoczesnym rozbudzaniu refleksji nad swoją kulturą i pogłębianiem wiedzy na jej temat. Prowadzącej zajęcia p. Dorocie Bieńkowskiej- serdecznie dziękujemy!