Popołudniowe spotkania z historią-gra terenowa

29 maja podczas popołudniowych zajęć wolontariatu historycznego, w szkole gościli członkowie Tradycyjnego Oddziału C. i K. Regimentu Artylerii Fortecznej No. 2 barona Edwarda von Beschi-Twierdza Kraków, p. Magdalena Jaskółowska i p. Przemysław Jaskółowski. Członkowie Regimentu przedstawili uczniom temat: ,,Legiony-ćwiczenia”. Tym razem spotkanie miało formę gry terenowej, w warunkach plenerowych. Uczniowie mogli w niecodzienny sposób ,,dotknąć historii”. Spotkanie 29 maja to kolejne z cyklu ,, Popołudniowych spotkań z historią”, które odbywają się cyklicznie-raz w miesiącu i podejmują ważne zagadnienia z historii Polski. Prowadzącym zajęcia p. Magdalenie Jaskółowskiej, p. Przemysławowi Jaskółowskiemu serdecznie dziękujemy!