Międzypokoleniowa Szkoła

W czerwcu, w ramach programu ,,Uczenie do starości” uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez p. Magdalenę Chustecką- edukatorkę Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ,,Nowolipie”. Uczenie do starości to program mający na celu uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby osób starszych, pogłębianie dialogu międzypokoleniowego, a także walkę z dyskryminacją ze względu na wiek. Prowadzącej zajęcia p. Magdalenie Chusteckiej- serdecznie dziękujemy!