Ochota pomaga w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia

Konsultacje psychologa dla osób dorosłych:

  • z problemem uzależnień
  • z problemem przemocy domowej
  • udzielanie informacji na temat miejsc pomocy długoterminowej
środy- godz.: 17:00 – 19:00
kontakt tel.: 727 571 743
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY
Konsultacje odbywają się w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia  Dzielnicy Ochota ul. Białobrzeska 26
Konsultacje terapeuty uzależnień:
  konsultacje dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin;
– udzielanie informacji na temat przemocy domowej w tym nt. procedury „Niebieskiej Karty” oraz ,miejsc służących pomocą
środy- godz. 16:30-18:30
Kontakt: 885 523 852
Konsultacje odbywają się w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia  Dzielnicy Ochota ul. Białobrzeska 26