Warsztaty,,Nie daj się strollować”

 

5 czerwca klasy 6 wzięły udział w warsztatach „Nie daj się strollować – podstawy edukacji medialnej dla młodzieży szkolnej, edycja 2023/2024” prowadzonych przez Fundację ZAPROJEKTOWANE DO DZIAŁANIA.
Uczniowie klas 6 w ciągu dwóch godzin lekcyjnych zapoznali się z następującymi tematami: Deepfake kontra AI, nowa dziedzina – inżynieria promptów, AI – szanse i zagrożenia oraz bezpieczeństwo danych w sieci. Tak jak poprzednio, forma zajęć inspirowała uczniów do krytycznego myślenia oraz dojrzałej dyskusji prowadzącej do werbalizacji spostrzeżeń i wymiany doświadczeń.
Projekt finansowany był przez m.st. Warszawa, zajęcia odbyły się w ramach Tydzień NGO w warszawskich szkołach i przedszkolach.