XXI edycja konkursu Smak ekologicznej żywności

Dominik Urban z klasy 7a  reprezentował społeczność szkolną podczas XXI edycji konkursu Smak ekologicznej żywności. Udział w konkursie był efektem działań uczniów w projekcie Szkoła nie marnuje. We współpracy z przedstawicielami dzielnicy Ochota zrealizowano cykl spotkań na temat szacunku dla środowiska. Na kolejnych spotkaniach uczniowie uczyli się jak nie marnować produktów żywnościowych i jak je ponownie wykorzystać. Wspólnie uczyli się segregacji odpadów. Efektem  zajęć było:

  • podniesienie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o środowisku, w tym wiedzy o pszczołach i dzikich zapylaczach,
  • pobudzenie zainteresowania żywnością podwyższonej jakości z (tj. ekologiczną, regionalną, lokalną),
  • popularyzacja racjonalnego odżywiania z rozwijaniem wrażliwości na produkty ekologiczne i nisko przetworzone u dzieci i młodzieży szkolnej,
  • uświadamianie konieczności podejmowania działań na rzecz poszanowania żywności,
  • podwyższenie wiedzy z zakresu żywności pochodzącej z Mazowsza, w tym produktów ekologicznych i mazowieckich produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych.

Dziękujemy Dominikowi za zaangażowanie  i godne reprezentowanie szkoły.