PIK

Punkt Informacji Karier

Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

 

Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej

 • Kto może wspomóc rodziców i nauczycieli?
 • Planowanie drogi edukacyjnej – 4 etapy.
 • Schemat systemu edukacji.
 • Szkoły specjalne – rekrutacja.
 • Specjalistyczne punkty konsultacyjne.
 • Dodatkowe egzaminy wstępne – próby sprawności fizycznej.
 • Dodatkowe egzaminy wstępne – egzamin praktyczny/sprawdzian uzdolnień kierunkowych.
 • Dodatkowe egzaminy wstępne – sprawdzian predyspozycji językowych.
 • Dodatkowe egzaminy wstępne – sprawdzian językowy.
 • Co po liceum ogólnokształcącym?
 • Co po szkole podstawowej?
 • Co po technikum?
 • Co po branżowej szkole I stopnia?
 • Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe.
 • itd…

Wszystkie informacje w broszurze wydanej przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa – plik do pobrania

============================================

Warsztaty z doradztwa zawodowego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ulicy Radomskiej w Warszawie.

W dniach 17.01.i 22.01.2020r. uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej Nr 23 w Warszawie uczestniczyli w warsztatach z doradztwa zawodowego organizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną przy ul. Radomskiej w Warszawie.

Tematem warsztatów była przyszłość edukacyjno – zawodowa uczniów.

Panel dyskusyjny odbywał się pod hasłem „MOJA PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY ODE MNIE” – Już dziś mądrze zaplanuję swoją drogę do zawodu.

Podczas warsztatów uczniowie wraz z prowadzącymi Paniami Bożeną Frączak i Elżbietą Gniazdowska (specjalistkami ds. doradztwa zawodowego z PPP) zastanawiali się nad odpowiedzią na pytanie:

Co warto wiedzieć o sobie aby mądrze zaplanować swoja przyszłość edukacyjno – zawodową?

W tym celu uczniowie mieli możliwość stworzenia własnego profilu za pomocą ankiety skłonności zawodowych, która pozwoliła zorientować się uczniom do których zawodów mają predyspozycje, w których obszarach powinni szukać pracy. Wiedza ta pomoże w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Również podczas warsztatów uczniowie mogli się dowiedzieć że ważną i kluczową kompetencją jest zarządzanie swoim czasem. Pomoże ono w nauce i wykonywaniu zadań służbowych w przyszłej pracy zawodowej.

Panie specjalistki z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej podały uczniom przydatne linki do stron np. mapa karier, wyszukiwarka zawodów, e- informator, wasza edukacja (strona z kalkulatorem umożliwiającym obliczenie punktacji z ocen i egzaminów).

Na koniec spotkania uczniowie mogli się zmierzyć się z zagadkami dot. doradztwa zawodowego, podczas rozwiązania ich mogli zapoznać się z nowymi zawodami na obecnym rynku pracy tj. zadziczaczka, big date, groomer.

====================================

 

Chciałabym Państwa poinformować, że Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego przystąpiła do projektu SIĘGNIJ PO WIĘCEJ – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m. st. Warszawy. W ramach którego na terenie szkoły powstał Punkt Informacji Karier  ( PIK) czynny we środy w godz. 16.30-18.30 w sali 38 na II piętrze.
Zajęcia będą prowadzone przez koordynatora projektu Panią Annę Soszkę.
Czas trwania projektu -1.XII.2019r.-01.XI.2021r.
Głównym celem projektu jest  wzmocnienie doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkole. Cel ten będzie realizowany poprzez spotkania indywidualne z rodzicami i uczniami klas 7 i 8 .
Uczniowie biorący udział w projekcje będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Warszawie.
W celu dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w ramach projektu została nawiązana współpraca z przedsiębiorcami oraz otoczeniem społeczno – gospodarczym.
Uruchomiona również została platforma dla uczniów, rodziców i nauczycieli www.brp.edu.pl(brp -blizej rynku pracy) oraz na stronie WCIES jest możliwość zapoznania się z prezentacjami dla rodziców i uczniów dot. doradztwa zawodowego –  crdz.wcies.edu.pl
Informuję również Państwa o uruchomieniu przez doradców zawodowych WCIES bezpłatnych  konsultacji dla uczniów i rodziców .
Dyżury będą miały miejsce w siedzibie WCIES ul. Stara 4 Warszawa Będą oni oczekiwać na Państwa w poniedziałki w godz. 14.00-18.00 w sali 10.
Istnieje możliwość wcześniejszego zapisania się na spotkanie na  stronie WCIES w zakładce konsultacje gdzie są podane daty i godziny przyjęć.
Serdecznie zapraszam Państwa i młodzież na spotkanie w Punkcie Informacji Karier w SP 23.
Z poważaniem koordynator projektu Anna Soszka

 

 

Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – RPO WM

na lata 2014 – 2020.  Nr umowy RPMA 10.03.03-14-c030/18-00 z dnia 21.11.2019 r.

Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Projekt realizowany jest w okresie: grudzień 2019 – czerwiec 2021 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim

Dofinansowanie projektu z UE: 3 916 972,50 zł

plik do pobrania:  Plakat SPW