FIU

 

Zapraszamy do składania wniosków FIU!
Fundusz Inicjatyw Uczniowskich wspiera projekty składane przez uczniów i służące uczniom. Finansowane mogą być przeróżne pomysły: od pomocy w nauce, poprzez rzeczy służące rekreacji, po kosze do toalet. Maksymalna kwota na jeden projekt wynosi 500 zł.
Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie FIU dostępnym: (tutaj)

 

 

Procedura:

1. Pobieramy formularz (tutaj)
2. Wypełniamy i zbieramy podpisy (pomysłodawców projektu oraz ich rodziców)
3. Składamy do sekretariatu
4. Ocena wniosków odbywa się w dwóch turach: pierwsza dla wniosków złożonych do 30 listopada, druga dla wniosków złożonych do 30 marca
5. W razie potrzeby komisja FIU kontaktuje się z osobami podanymi na formularz (przez e-mail lub telefon)
6. Komisja FIU informuje również, czy wniosek został zaakceptowany (do 14 dni od 30 listopada/30 marca)

 

 

 

Plakat: (plakat)