O Radzie Rodziców

Kontakt do Rady Rodziców:
rrszkola23@gmail.com

Skład Organów Rady Rodziców:

Prezydium:
· Marlena Kaleta- Przewodnicząca
· Iwona Majcher- Zastępca Przewodniczącej
· Hanna Bednarczyk- Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
· Katarzyna Rogowska – Przewodnicząca
· Aleksandra Ulińska – Zastępca Przewodniczącej
· Kinga Studzinska – Sekretarz

Komisja budżetowa:
· Krystian Majda
· Aleksander Kopiński
. Edyta Bednarczyk

Komisja Fundusz Inicjatyw Uczniowskich:
· Jarosław Idziak
· Dominik Kurzydłowski
· Krystian Majda
· Edyta Bednarczyk
· Ewa Banacha


Protokoły ze wszystkich posiedzeń są dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym umówieniu.