MC

Ogólnopolski projekt badawczy
MŁODZICYFROWI.PL.
 

Projekt jest skierowany do młodzieży szkół podstawowych – klasy 7 i 8, ewentualnie klasy 6


Podczas trwania projektu naukowo-badawczego spróbujemy odpowiedzieć na kilka pytań:

  • w jaki sposób młodzież szkolna korzysta z mediów cyfrowych, w szczególności ze smartfonów oraz portali społecznościowych?
  • jakie cyber-zagrożenia stają się udziałem młodych osób?
  • jaki jest kształt, jaka jest jakość relacji w rodzinie osób biorących udział w badaniu?
  • jak młodzi ludzie oceniają swoje zadowolenie z życia, jak bardzo są szczęśliwi, jaką mają wolę do życia, jaki mają wpływ na dziejące się wydarzenia?

Projekt realizowany jest przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundację DBAM O MÓJ Z@SIĘG z siedzibą w Gdańsku.

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumiana profilaktykę e-uzależnień, czyli oddziaływań zmierzających do ograniczenia takich zjawisk jak uzależnienie od Internetu, telefonu komórkowego, portali społecznościowych czy gier online. Projekt pt. „Młodzicyfrowi.pl” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.