FIU

Rada Rodziców zachęca do składania wniosków FIU!

Fundusz Inicjatyw Uczniowskich wspiera projekty składane przez uczniów i służące uczniom. Finansowane mogą być przeróżne pomysły: od pomocy w nauce, poprzez rzeczy służące rekreacji, oraz te służące społeczności szkolnej. Maksymalna kwota w tym roku szkolnym na jeden projekt wynosi 1 000,00 zł. dla każdej klasy. Wniosek składa cała klasa wspólnie z wychowawcą.
Wszelkie informacje oraz instrukcje zostały przekazane wychowawcom 🙂

Dla najciekawszego wniosku nagroda dodatkowa 🙂

Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie FIU dostępnym w załączniku: Kliknij tutaj

 

 

Procedura:

1. Pobieramy formularz (jest też w wersji papierowej u wychowawców): Kliknij tutaj.
2. Wypełniamy i podpisujemy (opiekun projektu czyli wychowawca lub rodzic/opiekun prawny).
3. Składamy do sekretariatu w zamkniętej kopercie z dopiskiem wniosek FIU lub w wersji elektronicznej i wysyłamy na adres rrszkola23@gmail.com.
4. Ocena wniosków odbywa się w dwóch turach: pierwsza dla wniosków złożonych do 30 listopada, druga dla wniosków złożonych do 30 kwietnia.
5. W razie potrzeby komisja FIU kontaktuje się z osobami podanymi na formularzu (przez e-mail lub telefon).

Plakat: