Samorząd Szkolny

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodniczący SU – ELŻBIETA GRUSZECKA, 6b – 44 głosy

Z-ca przewodniczącego SU – NELA STUDZIŃSKA, 7c – 36 głosów

Sekretarz SU – LAURA MATYJAS, 8a – 27 głosów

Członkowie SU:

JULIA WALICKA, 7a

KAROLINA CUDNA, 8a

HELENA WAGNER, 8a

IDA JĘDRASZKA, 7a

ALEKSANDRA SOŁOWIEJ, 7c

ANTONINA ADAMOWICZ, 8a

Opiekunowie samorządu szkolnego:
Honorata Gutmańska
Szymon Broński
Magdalena Topolska