Samorząd Szkolny

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2022/2023 tworzą:

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 

Kamil Cudny, 8a

Zastępy  przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Alan Kaleta, 8b

Nikola Kowalczuk, 7a

Laura Bakun, 8a

Pham Duc Anh, 5c

Członkowie Samorządu Uczniowskiego

wszyscy Uczniowie społeczności szkolnej

Opiekunowie samorządu szkolnego:
pani Honorata Gutmańska
pani Magdalena Topolska-Wilk