Samorząd Szkolny

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2016/2017:

Przewodnicząca:
Lewandowska Hanna kl. 6b

Zastępca przewodniczącej:
Dzienisz Marianna kl. 6b

Członkowie:
Lewandowski Jan, kl. 4b
Poszwiński Maurycy, kl. 6a
Matyjas Laura, kl. 5a
Krauze Jagoda, kl. 4b
Rogowski Michał, kl. 5b
Rytter Jakub, kl.6a
Cudna Karolina, kl. 5a
Wagner Helena, kl. 5a
Golenia Tymon, kl. 4b
Wąsowicz-Peinado Ignacio, kl. 5b
Kulawiak Wojciech, kl. 5b

Opiekunowie samorządu szkolnego:
Honorata Gutmańska
Szymon Broński
Magdalena Topolska