Logopeda

Pani Aleksandra Maletka przyjmuje w gabinecie nr 38 ( II piętro);

 

Poniedziałek 12:30 – 16:00

Wtorek 11:30 – 16:00

Środa 11:30 – 16:00

Czwartek 10:00 – 16:00

Piątek 8:00 – 11:30

Do zadań logopedy należy:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie
stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów.