Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

zamieszczamy ważne informacje dotyczące sposobu i organizacji egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024. Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi organizacji egzaminu, w tym procedur organizacji egzaminu i komunikatu o dostosowaniach:

– organizacja egzaminu: oke_waw_499820230817 E8 2024 Informacja COMPL FIN.pdf

– Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024: oke_waw_508120230817 E8_24 Komunikat o dostosowaniach FIN.pdf

Komunikat o przyborach: oke_waw_501720230817 E8_EM_24 Komunikat o przyborach FIN.pdf

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – 2023/2024r.

Zalacznik_nr_1_-_zawody_wiedzy__artystyczne_i_sportowe_organizowane_przez_szkoly_lub_inne_podmioty_dzialajace_na_terenie_szkoly

 

 Linki do filmów instruktażowych: