Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego

02-053 Warszawa, ul. Mikołaja Reja 1

Tel/faks: (+48) 22-825-09-38

Strona internetowa: www.sp23.warszawa.pl

E-mail szkoły: sekretariat@sp23.warszawa.pl

SEKRETARIAT SZKOŁY

W okresie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych obsługa Interesantów od poniedziałku do piątku w godz.: 09:00-13:00.

 

SEKRETARZ: mgr Katarzyna Maszczyk-Pawłowska

DYREKTOR SZKOŁY

dr Anna Kozyra
E-mail: dyrekcja@sp23.warszawa.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA 

mgr inż. Anna Jarska
E-mail: wicedyrektor@sp23.warszawa.pl

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Iwona Traczyk

numery wewnętrzneadresat
11sekretariat
12dyrekcja
13kierownik świetlicy
14sklepik
15wicedyrektor
16pedagog
18gabinet lekarski
19stołówka
20pokój nauczycieli wf
21biblioteka
22świetlica
23szatnia
24pokój nauczycielski
26terapia pedagogiczna
27logopeda
28 FAX