Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 23 im. E. Szymańskiego w Warszawie powstała 1 września 1952 roku jako siedmioklasowa Szkoła Ogólnokształcąca Towarzystwa Przyjaciół Dzieci stopnia podstawowego Nr 23. Przez pierwsze dziesięć lat mieściła się w gmachu przy ulicy Nowowiejskiej 37. Liczyła wówczas 13 oddziałów, w których uczyło się 585 uczniów. 15 grudnia 1962 roku szkole nadano imię Edwarda Szymańskiego, poety okresu dwudziestolecia międzywojennego. 24 października 1964 roku szkoła przeniosła się do nowo wybudowanego gmachu przy ulicy Wawelskiej 48. 15 grudnia 1970 roku otrzymała ufundowany przez Radę Rodziców sztandar szkoły. W tym dniu nastąpiło również odsłonięcie popiersia Patrona szkoły, które znajdowało się na korytarzu I piętra. W latach 70- tych i 80- tych nasza szkoła była szkołą o profilu sportowym. W roku szkolnym 2004/2005 obchodziliśmy 40-lecie istnienia szkoły w gmachu przy ulicy Wawelskiej 48. 14 grudnia 2007 roku podczas obchodów 100-lecia urodzin Poety oddano do użytku dofinansowaną z funduszu Rady Rodziców pracownię polonistyczną poświęconą Jego pamięci.

Nadanie imienia szkole

15 grudnia 1962 roku w dziesięciolecie powstania Szkoły Podstawowej Nr 23 w Warszawie zostało jej nadane imię poety Edwarda Szymańskiego. Data 15 grudnia została wybrana jako najodpowiedniejsza na święto szkoły. Związana jest z datą śmierci Edwarda Szymańskiego.

Popiersie Patrona

Popiersie Edwarda Szymańskiego znajdujące się od zawsze na honorowym miejscu w holu głównym przy sekretariacie zostało odsłonięte 15 grudnia 1970 r., czyli w dniu, kiedy Szkoła otrzymała w darze od Komitetu Rodzicielskiego Sztandar. Popiersie wykonane zostało bezinteresownie przez artystów rzeźbiarzy Zofię Wolską-Łodziana i doc.dr Tadeusza Łodziana prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i przekazane w darze naszej szkole. Było to pierwsze dzieło rzeźbiarskie utrwalające pamięć o Edwardzie Szymańskim.

Podróż sentymentalna… czyli historia szkoły