Doradztwo zawodowe

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025

Zachęcamy Rodziców i uczniów klas 8 do zapoznania z informacjami  dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Strona Biura Edukacji jest na bieżąco aktualizowana, uczniowie mogą tam znaleźć informacje m.in. o wykazie dni otwartych w szkołach ponadpodstawowych, harmonogram rekrutacji wraz z zasadami rekrutacji do poszczególnych typów szkół/oddziałów, sprawdzić  jak policzyć punkty rekrutacyjne. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

https://edukacja.um.warszawa.pl/po-szkole-podstawowej

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2024/2025

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2024/2025, w tym terminy składania dokumentów:

1)    do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego
 • pięcioletniego technikum
 • trzyletniej branżowej szkoły I stopnia
 • klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 3 lutego 2025 r.

2)    na semestr pierwszy:

 • klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia
 • klasy I publicznych szkół policealnych

na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 2 września 2024 r.

 • klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia
 • klasy I publicznych szkół policealnych

na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 3 lutego 2025 r.

3)    do klas pierwszych:

 • publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
 • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 2 września 2024 r.

 • publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
 • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 3 lutego 2025 r.

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17841,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

Materiały ze spotkania z rodzicami:

Rekrutacja- harmonogram

https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji2

——————————————————————————————————————————–

DORADZTWO ZAWODOWE 2021/2022

POZNAJEMY OFERTY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

22.04.22r. uczniowie klas 8 odwiedzili XXXVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny – targi szkół średnich odbywający się w hali Expo XXI ul. Prądzyńskiego 12/14. Podczas targów mogli się zapoznać z ofertą edukacyjną warszawskich szkół ponadpodstawowych, porozmawiać z ich przedstawicielami, otrzymać potrzebne ulotki. Organizatorzy umożliwili przybyłym gościom uczestnictwo w webinariach prowadzonych przez przedstawicieli Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podczas, których zostały przedstawione harmonogramy rekrutacji do szkól ponadpodstawowych, kalkulator punktacji oraz potrzebne informacje dotyczące egzaminów klas 8.

 

WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

W związku z przystąpieniem szkoły do projektu SIĘGNIJ PO WIĘCEJ uczniowie klas 7 i 8 mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego. Podczas zajęć młodzież mogła zapoznać się z tajnikami pracy krawcowej i samodzielnie od podstaw zaprojektować i uszyć worko – plecaki, które zabrała na pamiątkę. Drugim miejscem praktyk była pracownia stolarska, gdzie uczniowie zostali zapoznani przez nauczycieli z technologią drewna, maszynami potrzebnymi do wykonywania mebli drewnianych oraz samodzielnie wykonali podstawkę na przybory piśmiennicze. Następnie odwiedzili oni pracownie cukierniczą, w której mogli zmierzyć się z zawodem cukiernika. Tam zapoznali się z recepturami cukierniczymi i samodzielnie od podstaw upiekli pyszne babeczki z czekoladą belgijską, kremem i ozdobami. Ostatnim miejscem, które odwiedzili uczniowie była pracownia murarska gdzie zapoznali się z pracą glazurnika: uczyli się wyliczać ilość potrzebnego materiału do realizacji zamierzonego projektu, kłaść glazurę itp. Na koniec warsztatów uczestnicy brali udział w spotkaniach z doradcami zawodowymi z WCIES , którzy razem z uczniem tworzyli Indywidualny Planer Kariery.

 

STYCZNIOWE SPOTKANIA

W styczniu na terenie naszej szkoły gościli przedstawiciele szkół ponadpodstawowych m. st. Warszawy w ramach cyklu POZNAJ OFERTY WARSZAWSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH. Podczas spotkań uczniowie klas 8 mieli możliwość zapoznania się z ofertami edukacyjnymi następujących placówek:
Zespołu Szkół nr 21 ul.Saska w Warszawie w skład, którego wchodzi
– Technikum nr 27 o profilu : technik analityk, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik usług fryzjerskich
– LXXXVII LO im. Okulickiego z klasami: dziennikarską, medyczno – farmaceutyczną i turystyczną.
Zaś w marcu gośćmi naszej szkoły byli przedstawiciele Technikum Ogrodniczego z ul. Bełskiej w Warszawie, którzy zapoznali uczniów SP 23 z profilami klas będących w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023.
Profilami proponowanymi są:
– technik ochrony środowiska
– technik ogrodnik
– technik architektury krajobrazu
– technik weterynarii.
W związku z zainteresowaniem uczniów szkołami o profilu wojskowym zostało zorganizowane na terenie szkoły z przedstawicielami
LO im. Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach. Dyrekcja szkoły przedstawiła ofertę edukacyjną placówki, zaś uczniowie dali pokaz musztry paradnej zaprezentowanej przy akompaniamencie muzyki rozrywkowej.

W dniu 31.01.2022r. odbyło się pierwsze ze spotkań zorganizowanych w ramach doradztwa zawodowego dla kl. 8 z cyklu „POZNAJ OFERTY WARSZAWSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH”.

Są to dni otwarte organizowane tylko dla uczniów naszej szkoły. W tym dniu kl. 8a miała możliwość zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół nr 21 w Warszawie ul. Saska 78.

W skład Zespół Szkół nr 21 wchodzi:

 • Technikum nr 27 z bogatą ofertą edukacyjną tj. technik analityk, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik fryzjerstwa.
  W ramach nauki w wybranej klasie technikum uczniowie odbywają praktyki zawodowe na terenie szkoły w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach jak i w renomowanych firmach i pracowniach w Centrum praktyk Zawodowych.
 • LXXXVII LO im. Gen. Okulickiego gdzie uczniowie mają możliwość wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej w klasach : dziennikarskiej, medyczno – farmaceutycznej i turystycznej.

Uczniowie klas licealnych mają możliwość uczestniczenia w wykładach, seminariach oraz zajęciach praktycznych na terenie warszawskich uczelni wyższych m.in. Uniwersytecie Warszawskim – Wydz. Fizyki, uczelniach technicznych. Szkoła także zapewnia uczniom możliwość ukończenia wielu  kursów kwalifikacyjnych (bezpłatnie podczas nauki w szkole) tj. technika gazownika lub elektryka. Placówka zachęca do odwiedzenia szkoły podczas Dni otwartych zaplanowanych w dniach 17.03 i 26.04.22r. dni otwartych. W następnych tygodniach podczas zajęć doradztwa zawodowego oraz godzin wychowawczych będą odbywać się spotkania z przedstawicielami rożnego rodzaju warszawskich szkół ponadpodstawowych.

 

MARCOWE SPOTKANIE

W marcu gośćmi naszej szkoły byli przedstawiciele Technikum Ogrodniczego z ul. Bełskiej w Warszawie, którzy zapoznali uczniów SP 23 z profilami klas będących w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023.
Profilami proponowanymi są:
– technik ochrony środowiska
– technik ogrodnik
– technik archtektury krajobrazu
– technik weterynarii.

 

W naszej placówce realizowany projekt:

Sięgnij po więcej! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS – RPO WM na lata 2014 – 2020.  Nr umowy RPMA 10.03.03-14-c030/18-00 z dnia 21.11.2019 r.  Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy. Projekt realizowany jest w okresie: grudzień 2019 – kwiecień 2022 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 916 972,50 zł

https://spw.edu.pl/

 

Z poważaniem

Anna Soszka

szkolny doradca zawodowy