Terapeuta pedagogiczny

Pani Joanna Kajkowska przyjmuje w gabinecie nr 37 ( II piętro):

Poniedziałek 7.30 – 14.30

Wtorek 80.00 – 14.00

Środa 08.00- 13.30

Czwartek 7.30- 13.30

 Piątek 8.00-11.30

Serdecznie zachęcamy do współpracy z terapeutą pedagogicznym, który wspiera uczniów i rodziców w procesie edukacyjnym.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
2) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.