Terapeuta pedagogiczny

Pani Joanna Kajkowska przyjmuje w gabinecie nr 37 ( II piętro):

Poniedziałek 8.00 – 12.00

Wtorek 10.00 – 14.00

Środa 11.30- 16.30

Czwartek 8.00- 12.00

 Piątek 8.00-13.00

Serdecznie zachęcamy do współpracy z terapeutą pedagogicznym, który wspiera uczniów i rodziców w procesie edukacyjnym.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
2) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.