Spotkanie z Ocalałą z Holokaustu-p. Elżbietą Ficowską-przygotowanie do akcji społeczno-edukacyjnej ,,Żonkile”

W związku z przygotowaniami do akcji społeczno-edukacyjnej ,,Żonkile”, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu online z Ocalałą z Holokaustu-p. Elżbietą Ficowską. Spotkanie zostało zorganizowane dla wolontariuszy przez Muzeum Żydów Polskich POLIN. Pani Elżbieta Ficowska opowiedziała uczniom o Holokauście. Jej Czytaj więcej …

Żywa lekcja historii-Spotkanie z ,,Chłopakiem z Pragi” -p. Leonem Skórzewskim ps. ,,Selim”-Żołnierzem Szarych Szeregów, Powstańcem Warszawskim

15 marca w naszej szkole gościł p. Leon Skórzewski p. ,,Selim”- Żołnierz Szarych Szeregów, Powstaniec Warszawski, dowódca plutonu BS Praga Bródno. Pan Skórzewski przedstawił uczniom swoje wspomnienia z okresu II wojny światowej, pracy w konspiracji oraz udziału w Powstaniu Warszawskim. Czytaj więcej …