Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA 

czynna codziennie w godzinach 7.00 – 17.30

KONTAKT

W godz. 730-1500 rodzice mogą dzwonić do świetlicy korzystając z telefonu do sekretariatu szkoły

22 825 09 38 wew. 22

Nauczyciele świetlicy szkolnej: 

pani Aneta Bentlewska – kierownik świetlicy

pani Urszula Tomaszewska

pani Renata Kaczyńska

pani Elżbieta Korzeniecka

pani Wiesława Domarska

pani Katarzyna Kruk

pani Małgorzata Świerżewska

Dokumenty świetlicowe do pobrania:

Upoważnienie_do_odbioru_dziecka_jednorazowe___świetlica

Upoważnienie_do_samodzielnego_wyjścia_jednorazowe___świetlica

Upoważnienie_na_zajęcia_dodatkowe