Konkursy

Rok szkolny 2021 – 2022

Konkursy przedmiotowe:

Konkurs informatyczny LOGIA:

Konkurs wiedzy o Mazowszu:

  • Rejestracja uczestników odbywa się do 11 października br. na Platformie Konkursów MSCDN http://konkursy.mscdn.pl. W zgłoszeniu należy podać tytuły projektów realizowanych w szkole oraz nazwiska członków drużyn projektowych.
  • Laureaci i finaliści uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej na Mazowszu.
  • Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie MSCDN Mazowieckie Talenty, Konkursy przedmiotowe – wyświetl