Tydzień warsztatów

Miniony tydzień obfitował w działania ukierunkowane na rozwój uczniów poprzez udział w różnorodnych warsztatach. 19.11.br. uczniowie klas 6a,6b uczestniczyli w Publicznej lekcji higieny przygotowanej przez  studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Warsztaty miały na celu przybliżenie tematyki prozdrowotnej ukierunkowanej na kształtowanie właściwych Czytaj więcej …