Symbole

Patronem szkoły jest poeta Edward Szymański

Edward Szymański

Edward Szymański urodził się 9 września 1907 roku w Warszawie na Woli. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, w latach 1925 – 1928 podejmował dorywcze prace zarobkowe: na poczcie, w drukarni, w redakcjach czasopism, a w 1927 r. rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Trzy lata później opublikował swoje pierwsze utwory literackie – wiersze dla dzieci. W 1932 wydał pierwszy zbiór poetycki „20 milionów” i podjął pracę w czasopiśmie „Przegląd Futrzarski i Kuśnierski”. W kolejnych latach wydano wiele wierszy poety, m.in. zbiór pt. „Słońce na szynach„. Przed wojną pisał do 46 redakcji – wśród nich do „Płomyka”, „Płomyczka”, „Świerszczyka”, „Szpilek”. Edward Szymański to poliglota, tłumaczył z niemieckiego i łaciny. Jego przekłady Lukrecjusza chwalone były przez współczesnych, m.in. przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, który dał wyraz swemu uznaniu dla kolegi-poety w wierszu Do Edwarda Szymańskiego. W 1934 r. Edward Szymański ożenił się z Natalią Ładosz, siostrą swego przyjaciela, Henryka Ładosza, z którą miał dwoje dzieci: Ewę i Łukasza. W roku 1939 Szymańscy osiedlili się na Podlasiu koło Stoczka. Tego samego roku poeta uległ poważnemu wypadkowi, wskutek którego później musiał poddać się trepanacji czaszki. Od końca 1942, szantażowany przez agenta gestapo, Szymański ukrywał się w Pniewniku. W 1943 roku aresztowano go i przewieziono na Pawiak w Warszawie. Stamtąd trafił do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu – Brzezince ( KL Auschwitz – Birkenau), gdzie zginął 15 grudnia 1943. Rodzina Edwarda Szymańskiego pielęgnuje pamięć o poecie.  W 2019 roku ukazał się zbiór wierszy dla dzieci, wśród których znalazły się m. in. „Walczyk (Wyleciał ptaszek z Łobzowa)”, „Leśna przygoda”, „Cztery wierzby”, „O jabłonce”.

Hymn

powstał w roku szkolnym 1996/1997

Słowa: Stefan Knothe
Muzyka: Janusz Tylman

Refren: Dwudziesta trzecia, dwudziesta trzecia
Emocje budzi w dorosłych i w dzieciach.
Dwudziesta trzecia, wszystkich zaprasza
Dwudziesta trzecia Szkoła nasza

Choć w młodości czas płynie pomału
Jednak świat coraz szybciej się zmienia
Nasza myśl ma mieć jasność kryształu
Nasza wiedza ma trwać w pokoleniach  /Refren/

Tu zaczyna się czas dojrzewania
Tu zaczyna się z życiem przygoda
Chcemy prawdy ukryte odsłaniać
Chcemy wiedzy co skrzydeł nam doda. /Refren/