Stołówka

Szanowni Rodzice,

Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry za następny miesiąc żywieniowy. Termin płatności za obiady to 28 dzień każdego miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc. Wyjątkiem jest wrzesień, w którym opłaty dokonujemy do 6 września. Cena obiadu na rok szkolnym 2022/2023 wynosi:

Obiad (zupa, drugie danie, surówki, kompot) –13 zł

Koszt obiadów za miesiąc czerwiec wynosi 182 zł-14 dni

JADŁOSPIS –  05.06-07.06.23

 

LISTA ALERGENÓW – Lista alergenów

Informujemy, że cena obiadów w bieżącym roku szkolnym może ulec zmianie w związku ze wzrostem cen związanych z prowadzeniem działalności.

Dane do przelewu:

KANMAR Maria Szewczyk 27-go Grudnia 6    04-665 Warszawa

Santander  86 1500 1878 1218 7006 3431 0000

Tytułem SP23, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc

W przypadku nieobecności dziecka w szkole prosimy o odwołanie posiłku sms nr tel.695 19 36 44 do godziny 9 tego samego dnia. Zwrot za odwołane obiady odliczają Rodzice przy opłacie za kolejny miesiąc. Osoby korzystające z OPS proszeni są o dostarczenie decyzji. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane. Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do stołówki lub przekazanie wychowawcy. Deklaracja jest dostępna do pobrania na stronie szkoły.

Osoby, które zalegają z opłatami za ubiegły rok szkolny, będą mogły korzystać z obiadów po uprzednim uregulowaniu zaległości.

Z poważaniem

Maria Szewczyk- ajent stołówki szkolnej