Kalendarz roku szkolnego 2022 – 2023

Rady Pedagogiczne:

16 stycznia (klasyfikacyjna), 23 stycznia (zatwierdzająca), 12 czerwca (klasyfikacyjna), 19 czerwca (zatwierdzająca)

Zebrania z Rodzicami:

7 września,14 grudnia (informacja o ocenach przewidywanych), 25 stycznia, 17 maja (informacja o ocenach przewidywanych + egzamin ósmoklasisty)

Dni otwarte:

5 października, 16 listopada, 1 marca, 19 kwietnia

Ważne daty
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022
Ślubowanie klas 1 13 października 2022
Święto Niepodległości10 listopada 2022
Święto Szkoły25 listopada 2022
Jasełka22 grudnia 2022
Koniec I semestru27 stycznia 2023
Ferie zimowe13 lutego- 26 lutego 2023
Rozpoczęcie II semestru27 lutego 2023
Egzamin ósmoklasisty23 - 25 maja 2023
Ferie wiosenne
6 kwietnia – 1 kwietnia 2023
Dzień sportu1 czerwca 2023
Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023
Wakacje 26 czerwca – 31 sierpnia 2023
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych14 października (piątek) 2022
31 października (poniedziałek) 2022
6 stycznia (piątek) 2023
2 maja (wtorek) 2023
23 - 25 maja - egzamin ósmoklasisty 2023
9 czerwca (piątek) 2023