Kalendarz roku szkolnego 2020 – 2021

Rady Pedagogiczne:

18 stycznia (klasyfikacyjna), 25 stycznia (zatwierdzająca), 14 czerwca (klasyfikacyjna), 21 czerwca (zatwierdzająca)

Zebrania z Rodzicami:

9 września,  9 grudnia (informacja o ocenach przewidywanych), 27 stycznia, 12 maja (informacja o ocenach przewidywanych + egzamin ósmoklasisty)

Dni otwarte:

7 października, 18 listopada, 3 marca, 14 kwietnia

Ważne daty 
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2020
Zimowa przerwa świąteczna (dni ustawowo wolne)23 – 31 grudnia 2020
Ferie zimowe4 stycznia – 15 stycznia 2021
Koniec I semestru29 stycznia 2021
Egzamin ósmoklasisty25 - 27 maja 2021
Ferie wiosenne
(dni ustawowo wolne)
1 kwietnia – 6 kwietnia 2021
Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021
Wakacje 28 czerwca – 31 sierpnia 2021
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych14 października (środa),
2 listopada (poniedziałek)
25 - 27 maja - egzamin ósmoklasisty
4 czerwca 2021r. (piątek) - do odpracowania 29 maja 2021r.

Wydarzenia szkolne  
Ślubowanie klas pierwszych13 października 2020r.
Dzień Dla Niepodległej10 listopada 2020r
Dzień Patrona Szkoły19 lutego 2021r.
Festyn Szkolny 29 maja 2021r. (sobota)