Kalendarz roku szkolnego 2021 – 2022

Rady Pedagogiczne:

17 stycznia (klasyfikacyjna), 24 stycznia (zatwierdzająca), 13 czerwca (klasyfikacyjna), 20 czerwca (zatwierdzająca)

Zebrania z Rodzicami:

8 września,  15 grudnia (informacja o ocenach przewidywanych), 26 stycznia, 18 maja (informacja o ocenach przewidywanych + egzamin ósmoklasisty)

Dni otwarte:

6 października, 17 listopada, 2 marca, 6 kwietnia

Ważne daty 
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021
Ślubowanie klas 1 13 października 2021
Święto Niepodległości10 listopada 2021
Zimowa przerwa świąteczna (dni ustawowo wolne)23 – 31 grudnia 2021
Koniec I semestru 31 stycznia 2022
Ferie zimowe31 stycznia – 13 lutego 2022
Koniec I semestru31 stycznia 2022
Święto Szkoły1 marca 2022
Egzamin ósmoklasisty24 - 26 maja 2022
Ferie wiosenne
(dni ustawowo wolne)
14 kwietnia – 19 kwietnia 2022
Festyn szkolny4 czerwca 2022
Zakończenie roku szkolnego 24 czerwca 2022
Wakacje 25 czerwca – 31 sierpnia 2022
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych14,15 października (czwartek, piątek),
12 listopada (piątek)
7 stycznia (piątek)
2 maja (poniedziałek)
24 - 26 maja - egzamin ósmoklasisty
17 czerwca