Kalendarz roku szkolnego 2019 – 2020

Rady Pedagogiczne:

13 stycznia (klasyfikacyjna), 20 stycznia (zatwierdzająca), 15 czerwca (klasyfikacyjna), 22 czerwca (zatwierdzająca)

Zebrania z Rodzicami:

11 września, 11 grudnia (informacja o ocenach przewidywanych), 22 stycznia, 11 marca tylko dla Rodziców klas ósmych, 6 maja (informacja o ocenach przewidywanych)

Dni otwarte:

9 października, 13 listopada, 11 marca, 15 kwietnia

Ważne daty 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019
Zimowa przerwa świąteczna (dni ustawowo wolne)23 – 31 grudnia 2019
Ferie zimowe10 lutego – 23 lutego 2020
Koniec I semestru24 stycznia 2019
Egzamin ósmoklasisty21 – 23 kwietnia 2020
Ferie wiosenne
(dni ustawowo wolne)
9 kwietnia – 14 kwietnia 2020
Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020
Wakacje 27 czerwca – 31 sierpnia 2020
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
14 października (poniedziałek),
31 października (czwartek)
21 – 23 kwietnia egzamin ósmoklasisty
12 czerwca 2020 r. (piątek) – do odpracowania w dn. 30 maja 2020r.
Wydarzenia szkolne  
Ślubowanie klas pierwszych4 października 2019r.
Dzień Dla Niepodległej8 listopada 2019r
Dzień Patrona Szkoły13 grudnia 2019r.
Festyn szkolny30 maja 2020r. (sobota)