Kalendarz roku szkolnego 2018 – 2019

Rady Pedagogiczne:

14 stycznia (klasyfikacyjna),  21 stycznia (zatwierdzająca), 7 czerwca (klasyfikacyjna), 14 czerwca (zatwierdzająca)

Zebrania z Rodzicami:

12 września,  12 grudnia (informacja o ocenach przewidywanych),  23 stycznia,  13 marca (tylko dla Rodziców klas 8), 15 maja (informacja o ocenach przewidywanych)

Dni otwarte:

10 października,  14 listopada, 13 marca, 10 kwietnia

Ważne daty 
Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018
Zimowa przerwa świąteczna ( dni ustawowo wolne)24 – 31 grudnia 2018
Ferie zimowe28 stycznia – 10 lutego 2019
Koniec I semestru25 stycznia 2019
Egzamin ósmoklasisty15 - 17 kwietnia 2019
Ferie wiosenne
( dni ustawowo wolne)
18 kwietnia - 23 kwietnia 2019
Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019
Wakacje 24 czerwca – 31 sierpnia 2019
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych2 listopada 2018
2 maja 2019
Wydarzenia szkolne  
Ślubowanie klas pierwszych12 października 2018
Dzień Dla Niepodległej9 listopada 2018
Dzień Patrona Szkoły14 grudnia 2018
Festyn szkolny1 czerwca 2019 (sobota)