Kandydaci

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji: rekrutacja-warszawa.pzo.edu.pl(otwiera się w nowej karcie)

Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając:

  • numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka,

lub

  • numer identyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki pierwszego wyboru (dotyczy dzieci, które nie posiadają numeru PESEL)

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 20 marca do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) będzie możliwe do 21 marca do godz. 16.00.

Uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny  z sekretariatem w celu ustalenia terminu złożenia dokumentów: tel.: 22 825 09 38

Wniosek podpisany profilem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowodem) i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w  szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji  opublikowana na stronie internetowej Biura Edukacji :

Zapraszamy na Dzień Otwarty rodziców przyszłych pierwszoklasistów

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy 29 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 17.30 na dzień otwarty dla Rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025.

Przebieg spotkania:
– powitanie rodziców przez dyrektora,
– prezentacja szkoły i wychowawców,
– informacje o zasadach rekrutacji,
– informacje dotyczące programów nauczania i podręczników oraz organizacji pracy w klasach pierwszych,
– informacja o pracy świetlicy szkolnej oraz nauczycieli specjalistów,
– zwiedzanie szkoły i rozmowy z nauczycielami.

Zapraszamy Państwa wraz z dziećmi, dla których podczas spotkania zorganizowane będą zajęcia sportowe oraz zajęcia z robotyki.

Do zobaczenia w progach szkoły!

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem do pierwszej klasy Państwa Dzieci, uprzejmie prosimy o dostarczenie bezpośrednio do szkoły albo przesłanie pocztą tradycyjną  do 30.06.2023r. jednego zdjęcia do legitymacji szkolnej. Format zdjęcia: 30mm X 42mm. Zdjęcie powinno być podpisane.

Jeśli Państwo podejmiecie decyzję o dostarczeniu zdjęcia bezpośrednio do szkoły,  proszę  o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu  (tel.: 22 825 09 38).

Przypominamy  o możliwości korzystania przez Państwa Dzieci z bezpłatnej komunikacji miejskiej. W tym celu również prosimy do 30.06.2023r. drogą elektroniczną za pośrednictwem  linku dedykowanego naszej placówce: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7b564a34 złożyć wniosek o wydanie Karty Ucznia.

KARTY ZOSTANĄ PRZEKAZANE DZIECIOM W DNIU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie gwarantują otrzymania przez Dziecko karty we wrześniu.

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Ucznia znajdziecie Państwo na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego: https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/karta-ucznia/

W imieniu Pani Pielęgniarki prosimy o dostarczenie 12.09.2023r.  bilansu 6-latka  do Gabinetu Lekarskiego.

W okresie: 26.06.2023r. – 31.08.2023r. Sekretariat czynny w godz.: 09:00-13:00.

Katarzyna Maszczyk-Pawłowska

Sekretarz Szkoły