Kandydaci

Szanowni Państwo,

szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy pod adresem: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ na rok szkolny 2019 2020

Opis placówki

Szkoła położona jest w sąsiedztwie pięknego Parku Wielkopolskiego. Obecnie uczy się w niej 506 uczniów w dwudziestu  trzech oddziałach.

Placówka posiada:

– nowocześnie wyposażone sale lekcyjne:  tablice interaktywne z projektorami, kąciki zabaw, pomoce dydaktyczne

– dwie sale komputerowe: dla potrzeb klas 1-3 i 4-8

– jedną salę gimnastyczną i jedną salę ruchową

– bibliotekę wraz z czytelnią

– świetlicę wyposażoną w ramach programu „Radosna Szkoła”

– nowoczesną stołówkę z zapleczem kuchennym

– parking dla rowerów

– dwa  boiska wielofunkcyjne, mini kort tenisowy oraz bieżnię

– monitoring zewnętrzny.

Tworzy ją zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę. Respektuje prawa dziecka i ma na względzie przede wszystkim dobro młodzieży. Utrzymuje dobry kontakt z rodzicami. W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów młodzieży. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Zatrudniamy nauczycieli specjalistów:

– pedagoga

– terapeutę pedagogicznego

– logopedę

– psychologa

– nauczycieli wspomagających.

Szkoła to miejsce gdzie nauczyciele dzielą się swoim doświadczeniem, a uczniowie rozwijają pasje i zainteresowania. Z sukcesami działa TEATRZYK 23 JUNIOR, którego występy uświetniają uroczystości szkolne. Wydajemy gazetkę szkolną „Kurier Ochocki”, która jest redagowana przez uczniów działających w szkolnym kole dziennikarskim.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uczniowie mogą skorzystać z:

– zajęć wyrównawczych

– pomocy logopedy

– wsparcia nauczyciela terapii pedagogicznej

– pomocy psychologia i pedagoga szkolnego.

Z sukcesami Szkoła uczestniczy w projektach edukacyjnych organizowanych na terenie dzielnicy, Warszawy oraz o zasięgu ogólnopolskim. Nasi uczniowie rozwijają swoje pasje i zainteresowania uczestnicząc w  konkursach, zawodach sportowych, turniejach i olimpiadach m.in.: konkursach kuratoryjnych, plastycznych, muzycznych i turniejach sportowych.

Nasi uczniowie zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia, które rozsławiają dobre imię szkoły.

Od roku szkolnego 2012/2013 posiadamy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły.

Placówka posiada bogaty i atrakcyjny  plan pracy opracowany na dany rok szkolny np.: „Słodkie życie bez cukru”, „Bezpieczny w sieci”, Zachowaj Trzeźwy Umysł”, Wiem co jem”, „Zdrowe zęby”, „Szkoła promująca zdrowie”, ” Szkoła Aktywna w Społeczności”, Szkolny Klub Wolontariatu.

Ważne miejsce w kalendarzu imprez i uroczystości zajmuje Festyn Szkolny, który łączy społeczność szkolną rodziców, dzieci i nauczycieli we wspólnym działaniu.

Ciekawym projektem, który wyróżnia naszą placówkę jest Fundusz Inicjatyw Uczniowskich, realizowany we współpracy z Radą Rodziców.

Doceniamy uczniów za szczególne osiągnięcia wręczając nagrody w postaci Medalu wzorowego ucznia.

Mamy wspaniałe  tradycje uczniowskie m.in ślubowanie klas pierwszych, pasowanie na czytelnika, święto szkoły oraz dzień sportu.

Od roku szkolnego 2016/2017 wdrażamy dziennik elektroniczny.

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzenie dwóch klas pierwszych.