Kandydaci

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem do pierwszej klasy Państwa Dzieci, uprzejmie prosimy o dostarczenie bezpośrednio do szkoły albo przesłanie pocztą tradycyjną  do 30.06.2023r. jednego zdjęcia do legitymacji szkolnej. Format zdjęcia: 30mm X 42mm. Zdjęcie powinno być podpisane.

Jeśli Państwo podejmiecie decyzję o dostarczeniu zdjęcia bezpośrednio do szkoły,  proszę  o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu  (tel.: 22 825 09 38).

Przypominamy  o możliwości korzystania przez Państwa Dzieci z bezpłatnej komunikacji miejskiej. W tym celu również prosimy do 30.06.2023r. drogą elektroniczną za pośrednictwem  linku dedykowanego naszej placówce: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7b564a34 złożyć wniosek o wydanie Karty Ucznia.

KARTY ZOSTANĄ PRZEKAZANE DZIECIOM W DNIU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie gwarantują otrzymania przez Dziecko karty we wrześniu.

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Ucznia znajdziecie Państwo na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego: https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/karta-ucznia/

W imieniu Pani Pielęgniarki prosimy o dostarczenie 12.09.2023r.  bilansu 6-latka  do Gabinetu Lekarskiego.

W okresie: 26.06.2023r. – 31.08.2023r. Sekretariat czynny w godz.: 09:00-13:00.

 

Katarzyna Maszczyk-Pawłowska

Sekretarz Szkoły

 

Rekrutacja uzupełniająca do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacja uzupełniająca  klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się 15 czerwca br. o godz. 16:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

W postępowaniu rekrutacyjną mogą brać udział wszystkie dzieci, również te które zostały przyjęte  i rodzice potwierdzili wolę zapisu, jak również te, którym wskazane zostało miejsce (w rekrutacji przedszkolnej).

 

Rodzice/prawni opiekunowie którzy:

  • brali udział w postępowaniu rekrutacyjnym mogą po zalogowaniu się do systemu skorzystać
    z zakładki „złóż podanie w rekrutacji uzupełniającej”,
  • nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym mogą skorzystać z zakładki „zarejestruj się”.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

W sytuacji zakwalifikowania do przyjęcia dziecka, które jest już przyjęte do innej szkoły lub przedszkola rodzice/prawni opiekunowie, przed potwierdzeniem woli zapisu, muszą złożyć w placówce, do której zostało przyjęte dziecko, pisemną rezygnację. Brak pisemnej rezygnacji będzie podstawą nieprzyjęcia dziecka w rekrutacji uzupełniającej.

Harmonogram rekrutacji:

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

15 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca

godz. 16.00

20 czerwca

do godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

15 czerwca

16 czerwca

do godz. 16.00

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.

16 czerwca

po godz. 16.00

19 czerwca

do godz. 10.00

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

 

19 czerwca godz. 10.00

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

15 czerwca

od godz. 16.00

21 czerwca

do godz. 15.00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz
z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

28 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 czerwca

od godz. 13.00

30 czerwca

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

3 lipca godz. 13.00

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 3 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

 
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolnych 2023/2024:

Szanowni Rodzice Uczniów klas 1,

adaptacja dziecka w szkole to proces, który wymaga od nas dorosłych, rodziców i nauczycieli, zaangażowania i współpracy. Zadajecie sobie Państwo pytania, które są niezwykle ważne: Czy moje dziecko poradzi sobie w szkole? Czy wysiedzi w ławce? Czy zapamięta, co jest zadane lub co należy przynieść na następną lekcję? Czy zapisać je do świetlicy? Czy będzie dopilnowane na stołówce? Te i podobne pytania zadają sobie pełni niepokoju rodzice, których dzieci mają pójść do szkoły. Szukając na nie odpowiedzi, z ufnością zwracają się do wychowawców, ponieważ wierzą, że oni doradzą i pomogą ich dzieciom w podjęciu roli ucznia.

Z cyklu kącik dla Rodzica, zachęcamy do lektury tekstu Ewy Zielińskiej ,, Czy moje dziecko poradzi sobie w szkole?”.

czy-moje-dziecko-poradzi-sobie-w-szkole-236-5467

————————————————————————————————————–