Kandydaci

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022
 
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 16.06.2021r. o godz. 16:00 zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca do klasy pierwszej.Rekrutacja będzie prowadzona za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

podstawowe.edukacja.warszawa.pl

Harmonogram postępowania uzupełniającego do klas I w szkołach podstawowych 

16 czerwca
(godz. 16.00)

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

od 16 czerwca godz. 16.00 do 21 czerwca (do godz. 20.00)

Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie (rodzice mogą przekazać wniosek/zgłoszenie oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym).

od 16 czerwca
do 17 czerwca
(do godz. 16.00)

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.

od 18 czerwca
do 20 czerwca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

21 czerwca
(godz. 14.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

od 16 czerwca
do 22 czerwca
(do godz. 15.00)

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

UWAGA!
Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

25 czerwca
(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 25 czerwca
(od godz. 13.00)
do 1 lipca
(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca
(godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjęć w rekrutacji uzupełniającej do klasy 1:
 
Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzupełniającej:
 
Katarzyna Maszczyk-Pawłowska
Sekretariat
 

 
KOMUNIKAT DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU 2021/2022
 

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem do pierwszej klasy Państwa Dzieci, uprzejmie prosimy o dostarczenie albo przesłanie na adres szkoły  do 23.05.2021r. jednego zdjęcia do legitymacji szkolnej. Format zdjęcia: 30mm X 42mm. Zdjęcie powinno być podpisane.

Jeśli Państwo podejmiecie decyzję o dostarczeniu zdjęcia bezpośrednio do szkoły, w celu zachowania bezpieczeństwa Uczniów i Pracowników, proszę  o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania (tel.: 22 825 09 38).

Przypominamy  o możliwości korzystania przez Państwa Dzieci z bezpłatnej komunikacji miejskiej. W tym celu prosimy do 23.05.2021r. drogą elektroniczną za pośrednictwem  linku dedykowanego naszej placówce: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/7b564a34 złożyć wniosek o wydanie Karty Ucznia.

Karta Ucznia Instrukcja -Pierwsza Karta

KARTY ZOSTANĄ PRZEKAZANE DZIECIOM W DNIU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie gwarantują otrzymania przez Dziecko karty we wrześniu.

Szczegółowe informacje dotyczące Karty Ucznia znajdziecie Państwo na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego: https://www.wtp.waw.pl/warszawska-karta-miejska/karta-ucznia/

 

W imieniu Pani Pielęgniarki prosimy o dostarczenie 01.09.2021r. Karty Zdrowia Dziecka wraz z bilansem 6-latka do Wychowawcy albo Gabinetu Lekarskiego.

Katarzyna Maszczyk-Pawłowska

Sekretariat

 

 
Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022
 
 
Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie Biura Edukacji. Odnośnik poniżej:
 
 
 
 
W związku z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym przygotowaliśmy materiał informacyjny, tak abyście Państwo mogli zapoznać się z placówką. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o szkole pod tytułem ,,Spacerem po szkole w dwóch odsłonach” i obejrzenia filmu.
 
 
 
SKŁADANIE WNIOSKÓW/ZGŁOSZEŃ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO 1 KLASY
W związku z funkcjonowaniem szkoły w reżimie sanitarnym, w celu złożenia dokumentów  prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu z pracownikiem sekretariatu.
Tel.: 22 825 09 38