Dokumenty szkoły

STATUT SZKOŁY: plik do pobrania

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA:  plik do pobrania

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA:  plik do pobrania

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY: plik do pobrania

PROCEDURA
ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, POSTĘPOWANIA W RAZIE WAGARÓW UCZNIA: plik do pobrania

REGULAMIN WCHODZENIA UCZNIÓW, RODZICÓW I INNYCH OSÓB NA TEREN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W WARSZAWIE: plik do pobrania

PROCEDURA NR 11 PRZENIESIENIA UCZNIA SPEŁNIAJĄCEGO OBOWIĄZEK SZKOLNY DO INNEJ SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 23 IM. E. SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE: plik do pobrania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ROK SZKOLNY 2018/2019: plik do pobrania: plik do pobrania

KORZYSTANIE Z SZATNI – zarządzenie nr 7: plik do pobrania

POLITYKA OCHRONY DZIECI – zarządzenie nr 1: plik do pobrania

REGULAMIN ZACHOWANIA PODCZAS PRZERW AKTYWNYCH: plik do pobrania

EGZAMIN POPRAWKOWY – zarządzenie 11: plik do pobrania

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS IV:  plik do pobrania

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS I: plik do pobrania   

PLAN BADAŃ EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020: plik do pobrania

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020: plik do pobrania

 

 

LEGITYMACJA – duplikat

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 23 informuje,
że wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej kosztuje 9,00 zł.

Pieniądze proszę wpłacać na konto:
DOCHODY BUDŻETOWE SP23 92 1030 1508 0000 0005 5078 6044

Po dokonaniu przelewu należy zgłosić się z podaniem, zdjęciem oraz dowodem wpłaty do sekretariatu szkoły.

Wzór podania

Podstawa prawna:
– § 19, ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r.
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 255, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)