Biblioteka

Opiekun Biblioteki 

mgr Magdalena Topolska

zaprasza

do korzystania z Biblioteki Szkolnej
Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek8:00 - 14:45
Wtorek8:00 - 14:00
Środabiblioteka nieczynna dla uczniów
Czwartek8:00 - 14:00
Piątek8:00 - 14:00

Kontakt e-mail: biblioteka@sp23.warszawa.pl.

 

Motto:

Czarnoksięstwo – magia prawdziwa
co stronica – to nowy cud,
a co rozdział – to nowe dziwa.
Każda książka kraj nowy zdobywa,
każde słowo prowadzi w przód.

E.Szymański, Wierna przyjaźń

***

Stoją książki w bibliotece,
a w tych książkach cały świat…

Lucyna Krzemieniecka 

 

 

 

Oferta biblioteczna

Biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły. Organizuje liczne konkursy szkolne i sprawuje opiekę nad różnymi konkursami międzyszkolnymi. Bierze udział
w kampaniach upowszechniania czytelnictwa takich jak akcje: Nauczyciele czytają uczniom
SP 23 czy Rodzice i nauczyciele czytają dzieciom. 

 

Użytkownicy
Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.

Biblioteka jest skomputeryzowana, tzn. wszystkie czynności biblioteczne, takie jak akcesja (gromadzenie), opracowanie formalne i rzeczowe oraz udostępnianie, realizowane są
w systemie bibliotecznym. Każdy użytkownik otrzymuje kartę biblioteczna, która służy mu do każdorazowych wypożyczeń i zwrotów książek oraz innych materiałów bibliotecznych.

Warsztat informacyjno-wyszukiwawczy

Użytkownicy biblioteki, poszukujący informacji o książce i/lub jej aktualnej dostępności, mają do dyspozycji katalogi. Katalogów nie zastąpi jednak możliwość spacerowania między regałami wypożyczalni i wyszukiwanie książek już dawno zapomnianych.

Rodzaje zbiorów

Zbiory biblioteki to: wydawnictwa zwarte (książki, broszury), wydawnictwa ciągłe (czasopisma), kasety video, płyty CD, kasety magnetofonowe, ryciny. Pod względem rzeczowym struktura zbiorów przedstawia się następująco: literatura piękna polska i obca, lektury i podręczniki, literatura popularno-naukowa z poszczególnych dziedzin wiedzy, analizy literackie, słowniki i encyklopedie, literatura psychologiczno-pedagogiczna.

 

Multimedialne Centrum Informacyjne czynne jest codziennie w godzinach pracy biblioteki.

ICIM  (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej) powstało w ramach realizacji projektu MEN, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w styczniu 2008 r.

Użytkownicy mają do dyspozycji 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

 

Biblioteka szkolna ma swój EX LIBRIS.

Został on wyłoniony w konkursie szkolnym na „Zaprojektowanie ex librisu biblioteki szkolnej” przeprowadzonym w roku szkolnym 2005/2006 przez opiekunów biblioteki we współpracy z nauczycielami informatyki i plastyki.

W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klas 4-6 i chętni uczniowie klas 0-3.

 

Wśród wielu bardzo dobrych prac jury konkursu wybrało tę, która została uznana za ex libris biblioteki. Jest to praca uczennicy klasy 6c w roku szkolnym 2005/2006 JULII ROMAŃSKIEJ.