Marzec miesiącem Szkół Aktywnych w Społeczności

W tym roku marzec jest w naszej szkole bardzo bogaty w różne działania:

  • Zakończenie akcji w świetlicy szkolnej „Poczytaj mi kolego”
  • Czytanie bajek w języku ojczystym przez studentki z Czech, Włoch, Grecji (w klasach 1-3)
  • Wystawa prac plastycznych?„Pomocna dłoń”, wykonanych w klasach 4-6 na godzinach wychowawczych
  • Ogłoszenie konkursu „Pomocna dłoń” dla ochockich świetlic. Skład jury zostanie wybrany z przedstawicieli RR, Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciela grona pedagogicznego i przedstawiciela środowiska lokalnego
  • Spotkanie ze studentkami z wymiany Erasmus+ w klasach 4-6 na temat „Wolontariat bez granic”
  • Zaproszenie przedszkoli nr 111 i 114 do akcji ”Anioły z naszej szkoły”
  • Konkurs plastyczny w klasach 4-6 na temat „Dobry uczynek” -technika ołówkiem, długopisem, flamastrem w formacie 10cm na 10cm
  • Udział przedstawicieli grona pedagogicznego w szkoleniu „Wolontariat w SAS”
  • Udział wytypowanej grupy uczniów w warsztatach „Uczeń/ Uczennica jako obywatel świata, Europy, Polski, małej ojczyzny- indywidualna i grupowa odpowiedzialność za kształt otaczającej nasz rzeczywistości”

Zapraszamy również do śledzenia relacji z aktualnych wydarzeń organizowanych w naszej szkole.