Informacja dla rodziców pierwszoklasistów w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Pierwszoklasistów w roku szkolnym 2018/2019

 20 kwietnia br. o godz. 13:00 zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszej Szkoły.

Do 27 kwietnia jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć do sekretariatu szkoły potwierdzenie woli zapisu dziecka do do klasy I szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

DRUK POTWIERDZENIA WOLI


Dodatkowo wraz z potwierdzeniem woli proszę złożyć wypełniony wniosek o wydanie Karty Ucznia ZTM uprawniającej do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Warszawy. Do wniosku należy dołączyć dwa podpisane, aktualne zdjęcia dziecka o wymiarach 3,5 X 4,5 cm. (zdjęcia legitymacyjne).

WNIOSEK O WYDANIE KARTY UCZNIA

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ztm.waw.pl