OBIADY MAJ

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Rodzice/Opiekunowie, którzy nie dokonali płatności za kwiecień odliczają dni strajku nauczycieli. Do zapłaty jest 7 dni-56 zł. W maju natomiast opłacają całą sumę czyli 20 dni-160 zł.

Rodzice,którzy dokonali płatności za kwiecień odliczają dni strajku 8 dni w maju. Do zapłaty w maju jest 12 dni=96 zł

Cena obiadu w roku szkolnym 2018/2019 – 8 zł.

Dane do przelewu:

Kanmar Maria Szewczyk

ul. 27 Grudnia 6

04-665 Warszawa

BZWBK 86 1500 1878 1218 7006 3431 0000

Tytułem: SP 23, imię i nazwisko, klasa, miesiąc

W przypadku nieobecności dziecka w szkole prosimy o odwołanie posiłku poprzez wiadomość sms pod nr tel. 695 193 644 do godziny 9.00 tego samego dnia. Zwroty za odwołane obiady następują przy opłacie za kolejny miesiąc.

Osoby korzystające z OPS proszeni są o dostarczenie decyzji. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane.

Chęć korzystanie z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY i dostarczenie jej do stołówki szkolnej bądź przekazanie wychowawcy.

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_NA_OBIADY_SP23_2018

Osoby, które zalegają z opłatami za ubiegły rok będą mogły korzystać ze stołówki po uprzednim uregulowaniu zaległości.

Z poważaniem,

Ajent stołówki  M. Szewczyk