By krzewić pamięć historyczną…

6 września 2019 r. reprezentacja naszych uczniów uczestniczyła w dzielnicowych obchodach upamiętniających 188 rocznicę obrony Reduty Ordona obok pomnika przy ulicy Na Bateryjce. To jedno z najsłynniejszych miejsc w historii powstania listopadowego rozsławione wierszem Adama Mickiewicza, w którym we wrześniu 1831r. polska załoga stawiła bohaterski opór przeważającym liczebnie wojskom carskim. Dla naszej młodzieży udział w tej wyjątkowej uroczystości był niezwykłą lekcją historii.