Pomoc dla Środowiska Kombatantów z Ochoty

Nasze Dzielne Dziewczyny w odpowiedzi na prośbę przewodniczącej Zarządu Środowiska IV Obwodu AK Ochota p. Władysławy Marcinkiewicz podjęły wyzwanie pomocy Kombatantom podczas organizacji ich comiesięcznych wtorkowych spotkań w Archiwum Akt Nowych. Dziewczyny  przygotowują poczęstunek, roznoszą na stoły, a następnie pomagają w porządkowaniu miejsca uroczystości. Jak widać na zdjęciu, pomoc ta sprawia Im wiele radości, a rozmowy z Bohaterami są doskonałą okazją poznania historii oraz kształtowania patriotycznych postaw.