Przygoda z Dynią

W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na słodką lub wytrawną potrawę z dyni. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a potrawy były tak smaczne i różne, że komisja konkursowa postanowiła przyznać wszystkim równorzędne nagrody.

Osoby z klas 4-8 otrzymują w tym roku Kupon Farta i słodki upominek, a uczestnicy konkursu z klas 1-3 pamiątkowy dyplom i słodki upominek. Osoby wymienione poniżej zapraszamy po odbiór nagród w poniedziałek (18.11.2019) o 12:30 do szkolnej biblioteki.

Regulamin Kuponu Farta

  1. Kupon Farta to przywilej, zwalniający ucznia z pytania lub nieprzygotowania do lekcji. Nie zwalnia on z pisania niezapowiedzianych i zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów.
  2. Kupon Farta można uzyskać angażując się w zbiórki, działania oraz konkursy organizowane przez samorząd uczniowski.
  3. Kupon jest ważny, jeżeli widnieje na nim data ważności, podpis p. Dyrektor i pieczątka szkoły.
  4. Kupon może być użyty tylko raz; po zużyciu zostaje oddany nauczycielowi.
  5. W przypadku zgubienia kuponu, uczeń nie może otrzymać drugiego.

Dziękujemy za aktywny udział i zachęcamy do włączania się w akcje Samorządu Uczniowskiego w tym roku szkolnym.