12.05.2020r. – Informacja o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1

Szanowni Państwo,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji dostępnym na stronie Biura Edukacji m.st. Warszawy – 12 maja 2020 r. o godz. 13.00 – zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o wynikach rekrutacji będzie również widoczna po zalogowaniu się na konto dziecka.

Następnie, od 12 maja od godz. 13.00  do 20 maja godz.16.00 należy dokonać potwierdzenia woli zapisu do szkoły,do której dziecko zostało zakwalifikowane

Rodzice potwierdzają wolę zapisu w systemie rekrutacyjnym lub przesyłają na adres mailowy szkoły pisemne potwierdzenie.

Z poważaniem,

Anna Kozyra