Komunikat MEiN

Od poniedziałku, 15 marca br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych z województwa mazowieckiego, będą uczyli się w trybie hybrydowym.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby zorganizować naukę stosując następujące zasady:

– nie więcej niż 50 proc. uczniów ma zajęcia w budynku szkoły;

–  co najmniej 50 proc. uczniów ma lekcje zdalnie.

Każdy dyrektor najlepiej zna specyfikę swojej szkoły, dlatego nie wskazujemy, ile dni jedna grupa uczniów powinna być w szkole, a ile dni druga. To decyzja dyrektora, który ustali harmonogram prowadzenia zajęć, biorąc pod uwagę – w miarę możliwości – równomierne i naprzemienne rozdzielenie nauki na tryb zdalny i stacjonarny.

Starsi uczniowie będą uczyć się na dotychczasowych zasadach.

https://www.gov.pl/attachment/dd3d4742-0f7b-49de-8b40-6d786a9b7d8e

Komunikat MEiN – Nauka zdalna w szkołach – nowe zasady organizacji pracy szkół w wybranych województwach od 15 do 28 marca