Urodziny Kombatanta

W marcu, w ramach całorocznej akcji ,,Urodziny Kombatanta”, we współpracy z Fundacją Polskiego Państwa Podziemnego, uczniowie naszej szkoły wysyłali kartki z życzeniami urodzinowymi do pani Teresy Keltau – niezwykle zasłużonej uczestniczki Powstania Warszawskiego, łączniczki Armii Krajowej w komórce łączności VII Obwodu AK ,,Obroża” Okręgu Warszawa uhonorowanej medalem „Pro Patria” za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość.

Celem kontynuowanego od kilku lat w szkole projektu jest umacnianie więzi międzypokoleniowych, kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży, a przede wszystkim krzewienie pamięci o dokonaniach Bohaterów. Grupie zaangażowanych uczniów i wspierających Ich rodziców-dziękujemy!