OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

uprzejmie informujemy,że wydawanie posiłków w stołówce szkolnej rozpoczniemy od 2 września(czwartek). Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry za następny miesiąc żywieniowy.

Termin płatności za obiady to 28 dzień każdego miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc. Wyjątkiem jest wrzesień,w którym opłaty dokonujemy do 6 września.

Cena obiadu na rok szkolnym 2021/2022 wynosi:

Obiad(zupa,drugie danie,surówki,kompot)-11 zł

Wrzesień 21 dni-231zł

Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić poprzez wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do stołówki lub przekazanie wychowawcy.

DEKLARACJADEKLARACJA OBIADY SP23

 

Dane do przelewu:

KANMAR Maria Szewczyk 27-go Grudnia 6    04-665 Warszawa

Santander  86 1500 1878 1218 7006 3431 0000

Tytułem SP23,imię i nazwisko dziecka,klasa,miesiąc

W przypadku nieobecności dziecka w szkole prosimy o odwołanie posiłku sms-em nr.tel.695 19 36 44 do godziny 9 tego samego dnia.Zwrot za odwołane obiady odliczają Rodzice przy opłacie za kolejny miesiąc.

Rodzice dzieci korzystających z obiadów refundowanych  proszeni są o dostarczenie decyzji. Bez aktualnego dokumentu obiady nie będą wydawane.

 Osoby,które zalegają z opłatami za ubiegły rok,będą mogły korzystać z obiadów po uprzednim uregulowaniu zaległości.

 

Z poważaniem

Maria Szewczyk

Ajent