Pod tablicą Orlika – Pamiętamy!

18 maja delegacja uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w rokrocznie organizowanym przez Zarząd Środowiska Żołnierzy Armii Krajowej IV Obwodu Ochota spotkaniu z udziałem władz dzielnicy, Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego i mieszkańców stolicy pod tablicą pamiątkową poświęconą Wiesławowi Perlikowskiemu „Orlikowi” przy ulicy Nowogrodzkiej 6A.

,,Orlik” był dowódcą drużyny OC 100 na Ochocie. Jest Bohaterem Naszej Dzielnicy czasu okupacji.

Celem spotkania było oddanie hołdu Człowiekowi, który poprzez heroizm swoich czynów na trwałe wpisał się w historię Ochoty i może być wzorem patriotyzmu dla młodego pokolenia.