Podsumowanie działań Szkolnego Koła Wolontariatu Historycznego

13 maja w naszej szkole odbyło się spotkanie podsumowujące działania Szkolnego Koła Wolontariatu Historycznego – z udziałem władz dzielnicy– Burmistrz Dzielnicy Ochota – p.Doroty Stegienki, Zastępcy Burmistrza– p.Sławomira Umińskiego oraz zaproszonych Gości: Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego– p.Mirosława Chady; p.Justyny Chyc – asystentki Zarządu; prof. Leszka  Żukowskiego – członka Rady FPPP, Powstańca Warszawskiego; p. Bogdana Bartnikowskiego – Powstańca Warszawskiego, więźnia Auschwitz; płk. Waldemara Kruszyńskiego– prezesa zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, członka Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; p. Moniki Mossakowskiej – Biało-specjalisty do spraw popularyzacji i promocji zasobu w AAN; p.Anny Witkowskiej – wolontariuszki Muzeum Powstania Warszawskiego, przewodniczki po ekspozycji Muzeum; rodziców zaangażowanych w działania wolontariatu historycznego – p.Marleny Kalety – przewodniczącej Rady Rodziców, p.Anny Bartosz – Białoskórskiej, p. Agnieszki Szen, p.Kingi Filipek, p.Edyty Deski oraz uczniów.

Podczas spotkania zaprezentowano działania Szkolnego Koła Wolontariatu Historycznego podejmowane we współpracy z instytucjami i fundacjami działającymi na rzecz edukacji historycznej, których przedstawicieli mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły.

Dyrektor szkoły – Anna Kozyra podziękowała zebranym za wieloletnią pomoc i współpracę, wręczyła podziękowania, a dzieci z klasy 2b – biało-czerwone, samodzielnie wykonane piękne bukiety kwiatów. Spotkanie umilił słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Wszystkim Zebranym serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu!

Podsumowanie działań Szkolnego Koła Wolontariatu Historycznego

Fotorelacja z tego uroczystego dnia: