Rodzice porządkują groby Powstańców

W marcu do wiosennej akcji porządkowania grobów Powstańców Warszawskich aktywnie włączyli się rodzice uczniów z naszej szkoły-na czele z przewodniczącą Rady Rodziców p. Hanną Bednarczyk. Wspólnie z dziećmi porządkowali groby, zapalili znicze i złożyli wiązanki kwiatów na cmentarzach w różnych miejscach stolicy-na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim, Wolskim Cmentarzu Prawosławnym i Cmentarzu Bródnowskim.

Dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za zaangażowanie i pielęgnowanie pamięci o Bohaterach naszej wolności!