Rekrutacja do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych – materiały

Zachęcamy Rodziców i uczniów klas 8 do zapoznania z informacjami  dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Strona Biura Edukacji jest na bieżąco aktualizowana, uczniowie mogą tam znaleźć informacje m.in. o wykazie dni otwartych w szkołach ponadpodstawowych, harmonogram rekrutacji wraz z zasadami rekrutacji do poszczególnych typów szkół/oddziałów, sprawdzić  jak policzyć punkty rekrutacyjne. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

https://edukacja.um.warszawa.pl/po-szkole-podstawowej